Akademie

Grondslagfase

·         Dissipline

Daar is vier skoolreëls wat in elke klas regdeur  van Graad 1 tot 7 met die dogters behandel word.

In elke GF-klas is daar ‘n plakkaat van ‘n boom. Die klas verdien ‘n appeltjie as hulle as klas saamwerk en gedissiplineerd is. So word samewerking versterk. Die hele klas word op ‘n bepaalde beloningsdag beloon indien hulle die voorgeskrewe  hoeveelheid appeltjies  verwerf het. Die beloning is om gewone klere skool toe te mag aantrek.

Individuele belonings word verwerf vir goeie gedrag, samewerking en algemene dissipline. Elke dogter het ‘n spogkaart waarop kolletjies geplak word. As hulle individueel voldoen aan die hoeveelheid kolle voor die bepaalde beloningsdae – ontvang elke dogter ‘n beloning.

 • LO

Swem, indien die weer dit toelaat, gedurende die eerste en vierde kwartaal. Sportklere moet te alle tye saam met swemklere ingepak word, want dogtertjies mag nie op die skoolterrein net in ‘n swembroek loop nie. Ander liggaamlike ontwikkelingsaktiwiteite, tweede en derde kwartaal.

 • Sang

Een periode per week waar die graad in die sangklas saamsing.

 • Sesotho

Twee periodes per week vir graad 1 en graad 2.

 • Rekenaars

1x (2 periodes) per week waar daar op verskeie programme bv. Cami en Kids CD gewerk word om leerders vertroud te maak met die rekenaar en terselfdertyd vaslegging van behandelde vakinhoude te doen.

 

Seniorfase

Graad 4 tot 7

 

 • Twee eksamens (Junie, November) en twee toetsreekse (Maart, Augustus/September).Tydens eksamens begin die skool om 07:30 en kom om 13:00 uit. Geen sport. Tydens toetsreekse word die periodes verkort sodat die dag met ‘n uur toetsperiode kan begin, maar al 11 periodes vind wel plaas.
 • Elke vak het ‘n aantal take wat per kwartaal geassesseer moet word wat bestaan uit ‘n verskeidenheid van aktiwiteite. Eksamen en toetse in die eerste drie kwartale is een van hierdie aktiwiteite wat deel uitmaak van ‘n taak. Die punt op die rapport is ‘n totaal van die hele taak of take gedoen in daardie spesifieke kwartaal. By graad 4 tot 6 tel die Novembereksamentaak 25% van die jaarpunt. By graad 7 tel die Novembereksamentaak 60% van die jaarpunt.
 • Vir die prysuitdeling kry dogters erkenning in elke vak indien hulle ‘n gemiddelde onderskeiding het vir die eerste drie kwartale. Indien hul gemiddelde persentasie bo 85% is, kry hul ‘n akademiese balkie en vir ‘n gemiddelde persentasie tussen 80% en 84,4% kry hul ‘n diploma.
 • Die dogters wissel klasse vanaf graad 4 na verskillende juffrouens en baie werk word verloor indien dogters onnodig afwesig is. Indien ‘n dogter wel afwesig was, moet sy self die werk by ‘n maat uitvind en inhaal (huiswerk, sowel as klaswerk). Moet asb. nie die juffrouens

bel of sms nie.

 

 • Elke dogter moet ‘n possak hê waarin haar dissiplinevorm en alle korrespondensie vanaf die skool gesit moet word. Dit moet elke Vrydag deur ouer geteken word. Die Eendjienuus gaan ook weekliks huis toe met al die belangrike inligting en uitslae van die skool. Hierdie possak kan ook gebruik word om haar versamelwerk in te sit en aktiwiteitsblaaie wat huis toe gaan.
 • Aan die begin van elke kwartaal word die kwartaal se versamelwerk vooruit uitgedeel. U mag u dogter hiermee help, maar alle aktiwiteite word in die klas self gedoen, tensy anders aangedui.
 • Gedurende die tweede kwartaal is daar ‘n oueraand waar die ouers afsprake met die personeel kan maak om probleme te bespreek. Onderwysers sal gedurende die derde kwartaal ouers skakel wat hulle graag sou wou sien indien daar akademiese en/of gedragsprobleme is. Indien ‘n dogter ‘n gevaar staan om te druip moet die ouer ‘n brief teken om aan te dui dat hul kennis daarvan dra.

Ouers kan ook gedurende enige kwartaal afsprake maak met personeel indien hulle bekommerd is oor hul kind. Moet asb. nie in klastyd met personeel kom praat of skakel nie. Didaktiese klasse word aangebied in Tale en Wiskunde en leerders word verwys vir RO indien daar vermoed word dat agterstande haar strem.

 • Ons neem graag aan Wiskunde Olimpiades, Omgewingsvasvra en Ekspo vir Jong Wetenskaplikes deel. Wanneer die departement kompetisies in vakke aanbied, neem ons ook deel en doen jaarliks baie goed. Debatspanne en redenaars word ook ingeskryf vir departementele kompetisies. Personeel woon werkswinkels en kongresse by om gereeld op hoogte te wees van die nuutste verwikkelinge.
 • Dogters moet hul tasse pak volgens rooster, maar hulle moet seker maak dat die betrokke dag se boeke wel ingesit is! Sakrekenaars, huiswerkboek en tydskrif moet elke dag in die tas wees. Geen Tipp-Ex word toegelaat nie. Indien ouers vir dogters pakkies of boeke by die skool kom aflewer – sal dogters slegs gedurende pouse of na skool dit kan afhaal! Indien die tasse baie swaar is, kan ‘n sluitkassie gehuur word waarin van die boeke gestoor kan word.
 • Merk asb. alle klere, skryfbehoeftes, tasse en sakke. Boeke moet ook duidelike name en vanne ophê.
 • Dogters mag water uit ‘n waterbottel drink wat toegemaak kan word tydens klastyd, maar geen kos, kougom, koeldrank, ens. mag in die klas geëet of gedrink word nie.
 • Ouers moet asb. vir dogters gesonde kos inpak vir pouses.
 • Indien ‘n dogter verjaar en eetgoed wil bring, verkies die personeel dat hulle of eetgoedpakkies of “cup cakes” saambring; aangesien ‘n groot koek baie moeilik is om te sny en uit te deel.
 • Die korrekte skooldrag en sportdrag moet te alle tye aangetrek wees. Lees die skoolreëls in hierdie verband deeglik deur. Onderwysers mag op leerders se strafkaarte aandui indien ‘n dogter nie korrek geklee is nie.
 • LO word gedurende die week aangebied waar u dogter swem, balvaardighede en spansporte beoefen. Indien u dogter nie mag deelneem nie, moet u ‘n verskoningsbrief vir haar skryf.
 • Moedig u dogter aan om aan sport- en kultuuraktiwiteite deel te neem. Dit word kwartaalliks deur klasonderwysers gekontroleer en erkenning word gegee tydens die prysuitdeling indien sy presteer het.