Die geskiedenis van Oranje Meisieskool

Op die eerste skooldag van ʼn Graad 1-dogtertjie, met die skoollied in haar hand, stap sy deur die OMS-boog haar primêre skoolloopbaan tegemoet.

Jare terug in tyd – op 11 April 1907 – het ‘n groep Afrikaanse dogters ook hul eerste skooldag aan die voet van Seinheuwel tegemoed gestap. Die eerste Afrikaanse Meisieskool in die Vrystaat, die nuwe C & N Meisieskool Oranje!   ʼn Puik akademiese instelling, daargestel deur die wil en daad van Pres. M.T. Steyn. Wat ʼn heuglike gebeurtenis na al die stryd en verlies van die Anglo-Boereoorlog!

Op ons skoolterrein pronk die pragtige bronsbeelde van ‘n besonderse Kinderbeelde-groep. Een van ons dogters is as model gebruik vir die beelde wat vroeër voor die Sondagskoolgebou in die middestad gestaan het en later na OMS toe verskuif is.

In ons Vader Kestell Bybeltuin groei talle plante wat met versies uit die Bybel verbind kan word.  Vader Kestell was een van die vertalers van die Bybel in Afrikaans in 1933.  Ook in hierdie tuin sal ʼn opmerksame besoeker die pragtige loodglasskerm van die 1c-mossies kan sien.

Tydens die Anglo-Boereoorlog is die Elizabeth le Rouxhuis as hospitaal vir gewonde Engelse soldate gebruik. Vandag nog word leerders na pouse teruggeroep klas toe deur ons skoolklok wat in die Anglo-Boereoorlog gelui is as ʼn soldaat sterf.

In 1940 word die “Voortrekkerdogter” wat vas op ʼn ruwe ysterklip staan en vorentoe/ “Vooruit” (ons leuse) beur teen die wind, op die eiland voor E. le Rouxhuis, onthul. Hierdie was die eerste kinderstandbeeld in Suid-Afrika en geskep deur Laurika Postma. ‘n Oud-Oranje.

Die matrieks groet jaarliks die skool hier by die “Voortrekker-nooientjie” die dag voor die eindeksamen in aanvang neem.

Tydens die prysuitdeling in Graad 7 jaar, stap elke dogter weer deur die OMS-boog, die primêre skool uit en haar sekondêre skooljare tegemoet!