Koshuis | Gr 1 tot 3 - Bornman Huis

Bornman Huis OMS
Bornman Huis OMS
Bornman Huis OMS

Huisouers van Bornmanhuis – Joos en Annatjie Heunis

Sedert 2007 is ons aangestel om behulpsaam te wees met Gr.1-dogtertjies wat hoofsaaklik van plattelandse gebiede kom.

Aangesien die ou kleintjies vir die eerste keer van hulle ouerhuise in ‘n nuwe en vreemde omgewing hulle weg moet vind, is dit vir ons albei ‘n groot voorreg en geleentheid om deel te mag wees van hulle nuwe wêreld, ontdekkings en ervarings.

Annatjie is hoofsaaklik verantwoordelik vir persoonlike aandag soos kaste wat netjies gepak is,  beddens wat mooi en sindelik opgemaak is, die versorging van die dogtertjies se hare, en ook met hul daaglikse huiswerkies.  Verder sien sy ook om na goeie tafelmaniere en troos moederlik waar daar dalk ‘n traan of enige ander ongemaklikheid is.

Sy leer hulle ook alles van die badkamer, waterbesparing, en om die badkamer netjies en skoon te laat na gebruik daarvan.

Ons is saam verantwoordelik vir die dogtertjies se geestelike groei en vorming.  Ons hou soggens en saans stiltetyd saam met hulle en leer hulle geestelike liedere sing.  Gebed is ‘n hoë prioriteit en ons kweek by hulle Christelike en Bybelse waardes.  Hulle memoriseer met groot ywer gedeeltes van die Bybel.

Ons probeer so ver moontlik ‘n huislike atmosfeer skep en geen aan hulle baie liefde, deernis en begrip.  Hulle is vir ons baie kosbaar en ons beskou dit as ons Christelike roeping om te help bou aan lewentjies wat deur God geskape is met ‘n doel en taak vir hierdie lewe.

Die dogtertjies word ruim tyd toegelaat vir ontspanning, sport en ander buitemuurse aktiwiteite.

Ons handhaaf goeie verhoudinge met hulle ouers en besoek die dogtertjies tuis op uitnodiging.  Dit is ‘n groot belewenis en ervaring om by hulle aan huis te gaan.  Hulle geniet dit ontsettend!

Ons beplan elke kwartaal verrassings soos uitstappies na restaurante en kerklike byeenkomste – met toestemming van die ouers.

Wanneer die dogtertjies olik voel, kontak ons hul ouers vir die nodige optrede.

Die dogtertjies pas gewoonlik goed aan en is baie gelukkig by hulle oom Joos en tannie Annatjie.

Joos Heunis

Bornmanhuis 2010

Primêre Meisieskool Oranje Koshuis

Indien u in die platteland woon en oorweeg om u dogtertjie in ‘n koshuis te plaas, het u die gerusstelling dat u dogtertjie by Bornmanhuis in ‘n huislike, Christelike en liefdevolle atmosfeer toegelaat sal word om die eerste jare van haar skoolloopbaan sinvol te voltooi.

Die uniekheid van Bornmanhuis is daarin geleë dat die dogtertjies ‘n ouma en ‘n oupa het, wat versorgend omsien na hulle behoeftes. Elke dogtertjie se emosionele welstand, akademiese prestasies, en Christelike norme word as hoogste prioriteit op die hart gedra.

Brief van Ouer

Elke ouer begeer net die beste vir sy/haar kind.  As ‘n ouer dus, as gevolg van lewensomstandighede, ‘n besluit moet neem om ‘n kind alreeds vanaf Graad 1 in ‘n skool met ‘n koshuis te laat skoolgaan, is Oranje Meisieskool beslis die antwoord.  Na baie navorsing het ons op OMS met sy unieke Bornmanhuis vir Graad 1- en 2-leerdertjies afgekom.  Oom Joos en tannie Annatjie is die koshuisouers.  Hulle is diep gelowige mense, wat Bornmanhuis beskou as ‘n liefdesbediening uit hul verhouding met Jesus Christus.

“Oupa Joos” het ons kinders vermaak met sy mondfluitjie, stories, gediggies, liedjies en grappies!  Hy was die een wat die oggend- en aandgodsdiens gelei het en aan die einde van elke jaar, kon ons kindertjies onder sy leiding dele uit die Bybel opsê.

“Ouma Annatjie” was weer die moederhen, wat al haar kuikens onder haar vlerk bymekaar gehou het.  Sy het toegesien dat huiswerk getrou gedoen word en so onder haar wakende oog het ons dogtertjies fluks leer lees, spel, tel en skryf. Hulle het goed gevorder op skool en die terugvoer vanaf onderwyseresse het bevestig dat huiswerk beslis ‘n prioriteit in Bornmanhuis was.  Hul kreatiwiteit het oorgespoel na ons dogtertjies toe.  Tannie Annatjie het toegesien dat elkeen haar buitemuurse aktiwiteite getrou bywoon.  Haar gesellige liefdevolle geaardheid het die kindertjies so tuis en veilig laat voel en sy het hulle onvoorwaardelik toegelaat in haar lewensspasie.

Respek, liefde en goeie maniere was ‘n groot prioriteit in Bornman-huis, maar ook dinge soos persoonlike higiëne, netheid en om persoonlike eiendom mooi op te pas.  My dogtertjie onthou die baie lag in Bornman-huis.  Dit is voorwaar ‘n plek waar ‘n dogtertjie tuis, geliefd en geborge gevoel het.  Daar is niks waarvoor oom Joos en tannie Annatjie nie kans gesien het nie.  Daar was nie ‘n siekte, skeet of nagmerrie waarvoor hulle nie raad, troos of hulp gehad het nie en ons as ouers het elke week met die grootste gemoedsrus van ons kindertjies af weggery.  Ons het geweet dat hulle nie aan hul eie lot oorgelaat is nie, maar in die hande van geseënde en bekwame mense wat daagliks intens gebid het vir wysheid, beskerming en leiding.  Ons kindertjies is nou in Graad 3 en ons dink met verlange terug aan hul Bornmanjare.  Bornmanhuis is uniek en ‘n onbeskryflike aanwins vir Oranje.  Dankie oom Joos en tannie Annatjie, daardie twee jare het ‘n onuitwisbare indruk op ons kindertjies gemaak.

Lizette Schoonwinkel.

(Namens die Graad 3-ouers).

 

Koshuis | Gr 4 tot 7 - E. Le Roux Huis

E. Le Roux Huis OMS
E. Le Roux Huis OMS
E. Le Roux Huis OMS

Wat is Koshuis lewe?

Klokke, reëls, vaste onverbreekbare studietye! Jig!

Gedeelde badkamers, geen klein gekoesterde pêrel van eie ruimte nie, alewige sportbyeenkomste – want koshuiskinders is mos altyd byderhand! Dit suig!

‘n Huismoeder wat omgee, ‘n kamermaat, kattekwaad in ‘n kits, kameraadskap, vriendskap lewenslank.

Koshuislewe? My LEWE! (Anoniem)

Koshuis Tuiste

Die koshuis is tuiste vir menigte meisies. Die gebou het in die Anglo-Boereoolog gedien as hospitaal. Die koshuis is vernoem na Elizabeth Eybers se moeder wat ‘n skoolhoof hier was.

Die koshuis huisves leerders van Gr. 3-8. Die koshuis word vakansies verhuur, want dit verskaf bekostigbare konferensie en verblyf geriewe.

Stel u belang daarin om u kind in die skool te hê?