Primêre Meisieskool Oranje Redenaars

Redenaars

Grondslagfase Redenaars (Gr. 1-3)

Oranje hou drie keer per jaar `n redenaarskompetisie. Tydens die eerste kompetisie, kwalifiseer vier sprekers om aan die ATKV-Redenaars kompetisie deel te neem.  Die Grondslagfase Redenaars of Juniors,  soos deur ATKV genoem,  is slegs vir graad 2- tot 3- leerders.  Daar is wel `n geleentheid in die tweede kwartaal vir die graad 1’s om aan redenaars deel te neem, hulle kan egter nie vir ATKV kwalifiseer nie. Tydens hierdie deelname kan hulle na die OMS-Redenaarsfinaal deurdring.

Seniorfase Redenaars (Gr. 4-7)

Die senior redenaars vind drie keer per jaar plaas. In die eerste kwartaal word ses dogters gekies om aan die ATKV te gaan deelneem. Die dogters kry weer geleentheid om in die tweede kwartaal deel te neem. Die finale redenaars vind in Augustus plaas. Ouers en dogters werk self hulle toesprake uit.

Die ATKV- Redenaars vind plaas om die volgende redes:

Afrikaans onder die jeug te bevorder

Kommunikasievaardighede aan te leer

Navorsingsvaardighede aan te leer

Kritiese denke te ontwikkel

Selfvertroue op te bou

Radikale Redenaars

Die Radikale Redenaars streef daarna om vir almal die geleentheid te bied om voor ‘n gehoor op te tree, deur ‘n toespraak te lewer. Die Radikale Redenaars poog om dinge so lekker, lig en informeel as moontlik te hou. Die klem val op aanmoediging en motivering, eerder as kritiek. Leerders neem in graadverband deel en een leerder is welkom om in meer as een afdeling in te skryf.