OMS SWEM BANNER

Swem

Swemoefening  word in die skool se swembad aangebied in die eerste- en vierde kwartaal. Alle dogters in graad 1-3 word in die vierde kwartaal (van die vorige jaar) geevalueer om te bepaal in watter groep hulle swem. Die nuwe graad 1 dogters word in die eerste kwartaal geevalueer.

Graad 1-3 dogters swem in die klein swembad (behalwe gevorderde groep) en graad 4-7 in die groot swembad. Geen graad 4-7 dogter swem in die klein swembad nie.

In die eerste kwartaal vind die skool se kleuregala plaas. Hieruit word ‘n span gekies vir die Vrystaat Interskolegala. In die vierde kwartaal word ‘n mini-gala gehou vir graad 1-3.

Kliek hier om meer fotos te sien oor ons Swem

Kliek hier om meer fotos te sien oor ons Swem