BESIGHEIDSTUDIES

Besigheidstudies is ‘n keusevak in gr. 10 tot gr. 12. Die vak behels die kennis, vaardighede en waardes wat van uiterste belang is vir ingeligte, produktiewe, etiese en verantwoordelike deelname in die formele en informele ekonomiese sektore.
Suid-Afrika is ‘n diverse land wat vele uitdagings bied en besigheidstudies as vak bemagtig leerders om tred te hou met veranderende kwessies betreffende ekonomie en die werksmag.
Leerders verwerf vaardighede in probleemoplossing, kreatiewe denke, generering van idees en tegnieke hoe om probleme op te los.
‘n Aantal opdragte en/of ondersoeke word op bepaalde tye vereis, wat die leerder sowel as die onderwyser help om vordering op die gebied van besigheidstudies deurlopend te monitor.
Punte word aan hierdie opdragte/ondersoeke toegeken en die punte maak deel uit van die jaarpunt.
Die formele assessering sluit ‘n taak, ‘n projek, ‘n aanbieding, toetse en eksamens in.

Oranje Skakels

Pre-Primêr

www.oranjepreprimer.co.za

E-pos: kantoor@oranjeprimer.co.za

Telefoon: 051-448-4149

Faks: 051-447-0070

Ure: Maandae tot Donderdae 07:00-15:00

Vrydae 07:00-14:00

 

 

Primêr

www.oranjeprimer.co.za

E-pos: kantoor@oranjeprimer.co.za

Telefoon: 051-447-6845

Faks: 051-447-0070

Ure: Maandae tot Donderdae 07:00-15:00

Vrydae 07:00-14:00

Sekondêr

www.oranjemeisies.co.za

E-pos: admin@oranjemeisies.co.za

Telefoon: 051-447-4681

Faks: 051-447-3083

Ure: Maandae tot Donderdae 07:00-15:00

Vrydae 07:00-14:00

Koshuise

www.oranjemeisies.co.za/koshuis
Joostehuis (Niel Theart):
E-pos: joostehuis@oranjemeisies.co.za
Telefoon: 084-511-6263
Le Rouxhuis (Corné Marais):
E-pos: cmarais@inext.co.za
Telefoon: 083-409-7395

Reünie

www.oranjemeisies.co.za/reunie

E-pos: sarette1972@gmail.com

Telefoon: 079-870-0495

© 2019 OranjeMeisies.co.za - All rights reserved. Privacy | CMS | #WebDesigns since 1999