BESIGHEIDSTUDIES

Besigheidstudies is ‘n keusevak in gr. 10 tot gr. 12. Die vak behels die kennis, vaardighede en waardes wat van uiterste belang is vir ingeligte, produktiewe, etiese en verantwoordelike deelname in die formele en informele ekonomiese sektore.
Suid-Afrika is ‘n diverse land wat vele uitdagings bied en besigheidstudies as vak bemagtig leerders om tred te hou met veranderende kwessies betreffende ekonomie en die werksmag.
Leerders verwerf vaardighede in probleemoplossing, kreatiewe denke, generering van idees en tegnieke hoe om probleme op te los.
‘n Aantal opdragte en/of ondersoeke word op bepaalde tye vereis, wat die leerder sowel as die onderwyser help om vordering op die gebied van besigheidstudies deurlopend te monitor.
Punte word aan hierdie opdragte/ondersoeke toegeken en die punte maak deel uit van die jaarpunt.
Die formele assessering sluit ‘n taak, ‘n projek, ‘n aanbieding, toetse en eksamens in.

Primêr

Webtuiste: Skool | Koshuis
Navrae: Suzanne de Villiers
E-pos: kantoor@oranjeprimer.co.za
Telefoon: 051 447 6845
Faks: 051 447 0070
Ure:
Maandae - Donderdae: 07:00-15:00
Vrydae: 07:00-14:00

Pre-Primêr

Webtuiste: Skool
Navrae: Letitia Swanepoel
E-pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Ure:
Maandae - Donderdae: 07:00-15:00
Vrydae: 07:00-14:00

Sekondêr

Webtuiste: Skool | Koshuis
Navrae: Jeanine Kuntzman
E-pos: admin@oranjemeisies.co.za
Telefoon: 051 447 4681
Faks: 051 447 3083
Ure:
Maandae - Donderdae: 07:00-15:00
Vrydae: 07:00-14:00

Reünie

Webtuiste
Navrae: Sarette Botha
E-pos: sarette1972@gmail.com
Telefoon: 079 870 0495

© 2019 OranjeMeisies.co.za - All rights reserved. Privacy | CMS | #WebDesigns since 1999