MINITENNIS

Minitennis gee aan die dogters die geleentheid om basiese tennisvaardighede aan te leer en dus die grondslag te lê vir die puik tennisprestasies vorentoe.

Dogters wat minitennis wil speel, moet in die eerste kwartaal reeds begin. Tydens die eerste en tweede kwartaal word rondomtalie-wedstryde gespeel om dogters te kies vir spanne wat aan ligawedstryde of aan die Grey Minitennistoernooi in die derde kwartaal deelneem.

Die korrekte minitennisraket is ’n nr. 23. OMS se sportdrag word tydens oefeninge asook wedstryde gedra.

Gedurende die tweede en derde kwartaal is die gr. 1-minitennisoefeninge tydens LO-periodes en nie in die middae nie.

Gr. 3-dogters begin met tennis in die vierde kwartaal.

Dogters wat in die A- en/of B- minitennisspanne is, speel aan die einde van die jaar o.11 proewe vir die volgende jaar se spanne.

In ’n poging om minitennis ’n lekker ervaring te maak, word dikwels van opwarmingsoefeninge en speletjies gebruik gemaak sodat dogters ’n liefde daarvoor ontwikkel.

Minitennishoof:  Juf. Elmarie Pretorius

Pre-Primêr

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Primêr

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjeprimer.co.za
Telefoon: 051 447 6845
Faks: 051 447 0070
Ure: Maandae tot Donderdae: 07:00-15:00
Vrydae: 07:00-14:00

123

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Titel

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:

Reünie

E-pos: sarette1972@gmail.com
Telefoon: 079-870-0495