VISUELE KUNSTE

Deur visuele kunste kry leerders die geleentheid om vaardighede aan te leer in die volgende dissilpines: tekenkuns, skilderkuns, beeldhoukuns, pastelwerk, lino en ets-drukwerk, charcoal en gemengde media.
Die skool beskik oor die geriewe on kleiwerk te bak (pottebakkersoond) sowel as ‘n etspers.
Kuns word as matriekvak gedurende skoolure aangebied en leerders het ook die geleentheid om ná skoolure aan hul praktiese werk te kom werk onder toesig van die kunsonderwyseres.
Leerders wat nie kuns as vak neem nie, kry ook die geleentheid om in die middae kunsvaardighede aan te leer. Die tye van hierdie klasse is Dinsdae en Donderdae van 14:00 tot 15:30.

Pre-Primêr

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Primêr

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjeprimer.co.za
Telefoon: 051 447 6845
Faks: 051 447 0070
Ure: Maandae tot Donderdae: 07:00-15:00
Vrydae: 07:00-14:00

123

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Titel

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:

Reünie

E-pos: sarette1972@gmail.com
Telefoon: 079-870-0495

© 2019 OranjeMeisies.co.za - All rights reserved. Privacy | CMS | #WebDesigns since 1999