KOSHUIS

Wat is ‘n skool sonder ‘n koshuis? Baie vervelig, alleen en ‘n lewe sonder enige opwinding.
Van Suid-Afrika oor en selfs uit ander plekke in Afrika kom kinders kwartaalliks bymekaar in ‘n groot huis, die koshuis.

Vir ‘n kwartaal lank is dit die koshuiskinders se tuiste. Die koshuiskinders is eintlik ‘n groot familie en daar kan duidelik onderskeid getref word tussen die stadsjapies en die koshuisbrakke. ‘n Baie hegte band vorm tussen die koshuiskinders en goeie vriendskapsbande gesnoer.

Alles word deur die koshuispersoneel gedoen om die koshuis vir die leerders so lekker en aangenaam as moontlik te maak. Uitstekende geriewe is beskikbaar met netjiese kamers en baie lekker kos.
Daar word ook erns gemaak met die dissipline van die dogters en studietye word met erns benader. Die koshuislewe op Oranje is nie net ‘n fees nie, maar ook ‘n goeie leerskool vir die toekoms.

Oranje beskik oor twee koshuise:
Bornmanhuis waar die gr. 1- en gr. 2-dogtertjies tuisgaan. Die res van die skool se koshuisleerders is in Le Rouxhuis.

Mev. Rina de Kock is Bornmanhuis se koshuismoeder.
Juf. Anita Fourie is Le Rouxhuis se koshuismoeder en mev. Béneli Pretorius die matrone.

* Voorwaardes vir toelating:
– Die vasgestelde losiesgeld moet aan die begin van elke kwartaal vooruit betaal word.
– Ouers en koshuisinwoners moet hulle aan alle voorskrifte, reëls en regulasies van die koshuis onderwerp.
– Ouers moet die koshuisouers sonder versuim in kennis stel van verandering van hulle adres.

* Aansoekvorms:
Klik hier vir Koshuis Aansoekvorms

* Koshuisreëls en Benodigdhede:
Bornmanhuis Koshuis Reëls en Benodigdhede
Le Rouxhuis Koshuis Beleid en Reëls
Le Rouxhuis Koshuis Benodigdhede

* Navrae:
Le Rouxhuis:
Suzanne de Villiers: E-pos: kantoor@oranjeprimer.co.za

Bornmanhuis:
Suzanne de Villiers: E-pos: kantoor@ oranjeprimer.co.za

* Le Rouxhuis bankbesonderhede:
E. le Roux-bedryfsrekening
ABSA Bank
157 014 9128
Tjekrekening
Brandwag
632 005
Verwysing is belangrik

Primêr

Webtuiste: Skool | Koshuis
Navrae: Suzanne de Villiers
E-pos: kantoor@oranjeprimer.co.za
Telefoon: 051 447 6845
Faks: 051 447 0070
Ure:
Maandae – Donderdae: 07:00-15:00
Vrydae: 07:00-14:00

Pre-Primêr

Webtuiste: Skool
Navrae: Letitia Swanepoel
E-pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Ure:
Maandae – Donderdae: 07:00-15:00
Vrydae: 07:00-14:00

Sekondêr

Webtuiste: Skool | Koshuis
Navrae: Jeanine Kuntzman
E-pos: admin@oranjemeisies.co.za
Telefoon: 051 447 4681
Faks: 051 447 3083
Ure:
Maandae – Donderdae: 07:00-15:00
Vrydae: 07:00-14:00

Reünie

Webtuiste
Navrae: Sarette Botha
E-pos: sarette1972@gmail.com
Telefoon: 079 870 0495