PUBLIC SPEAKING

SP public speaking is ’n geleentheid vir leerders om hul Engelse spraak- en taalvaardighede uit te leef, daarin te groei en te ontwikkel. Leerders neem vrywillig deel en so word hulle aan die Engelse weergawe van redenaars blootgestel.

Die doel is om leerders aan te moedig om hulle mening oor aktuele sake te lug in Oranje se eerste addisionele taal, naamlik Engels. Hulle leer ook die vaardigheid aan om voor ’n gehoor op te tree en hul selfvertroue ’n hupstoot te gee.

Ouers, en nie die onderwyser nie, is verantwoordelik vir die skryf en inoefening van toesprake. Hulp van buite mag gebruik word.

Beoordelaars word gevra om punte aan die sprekers toe te ken. Die beoordelaars mag nie die leerders afrig nie.

SP public speaking hoof: Juf. Marteli Ross

GF public speaking hoof: Juf. Elmarie Pretorius

Pre-Primêr

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Primêr

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjeprimer.co.za
Telefoon: 051 447 6845
Faks: 051 447 0070
Ure: Maandae tot Donderdae: 07:00-15:00
Vrydae: 07:00-14:00

123

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Titel

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:

Reünie

E-pos: sarette1972@gmail.com
Telefoon: 079-870-0495