MUSIEK

Die skool bied klavier-, blokfluit-, marimba-, viool-, kitaar-, sang- en formele teorielesse aan. In die lesse word die leerders ook blootgestel aan teorie, gehoor en musiekbelewing.

Die leerder, onderwyser/es en ouers werk saam. Die ouer sien toe dat die leerder oefen om sodoende vordering te bewerkstellig.

Musiekpersoneel wat vind dat die leerder gereed is vir optredes, kan die leerder vra om aan die kunswedstryd en eksterne eksamens deel te neem.

Daar word verwag van alle leerders wat musiek neem om aan die musiekkonserte deur die loop van die jaar deel te neem.

Musiekhoof: Mnr. Werner Stander

Pre-Primêr

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Primêr

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjeprimer.co.za
Telefoon: 051 447 6845
Faks: 051 447 0070
Ure: Maandae tot Donderdae: 07:00-15:00
Vrydae: 07:00-14:00

123

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Titel

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:

Reünie

E-pos: sarette1972@gmail.com
Telefoon: 079-870-0495