GESKIEDENIS

Die hoër- en laerskool is saam in 1907 gestig.

Reeds in 1950 het die besprekings begin om die laerskool van die hoërskool te skei, maar eers in 1956 is mej. A.E. Rossouw as die eerste hoof aangestel. Daar was 246 leerlinge op die rol en saam met die hoof, tien onderwyseresse.

Die Primêre Meisieskool se hoofde:
Mej. A.E. Rossouw: 1956 – 1970
Mej. E.J. Venter: 1971 – Junie 1979
Mej. H.A. van Ryneveld: Julie 1979 – 1992
Mev. C.H. Muller: Julie 1993 – 2006
Mev. A.T. Albertyn: 2007 –

Pre-Primêr

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Primêr

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjeprimer.co.za
Telefoon: 051 447 6845
Faks: 051 447 0070
Ure: Maandae tot Donderdae: 07:00-15:00
Vrydae: 07:00-14:00

123

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Titel

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:

Reünie

E-pos: sarette1972@gmail.com
Telefoon: 079-870-0495