LANDLOOP

Landloop word nie as ’n sport by OMS afgerig nie. Dogters oefen dus saam met die atletiek of privaat. Oranje behartig slegs die inskrywings.
Om te kwalifiseer om aan die Vrystaatkampioenskappe te kan deelneem, moet ’n atleet aan 60{3549ed0ed1e3eb000a18d5b7dc959c66af27224fda8bb8138f7d81bf97eb2580} van sy streekligas deelneem.

Landloop vind plaas tydens die tweede en derde kwartaal, gewoonlik op Vrydae by die Universiteit van die Vrystaat.
Dogters verteenwoordig die skool en moet dus in Oranje se sportklere deelneem.

Landloophoof: Juf. Chandriné Jones

Pre-Primêr

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Primêr

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjeprimer.co.za
Telefoon: 051 447 6845
Faks: 051 447 0070
Ure: Maandae tot Donderdae: 07:00-15:00
Vrydae: 07:00-14:00

123

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Titel

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:

Reünie

E-pos: sarette1972@gmail.com
Telefoon: 079-870-0495