TWEEKAMP

Tweekamp word nie as ’n sport by Oranje afgerig nie. Dogters oefen dus saam met die atletiek en swem of privaat. Oranje behartig slegs die inskrywings.

In Februarie word proewe gehou waar ’n Suid-Vrystaat A-span gekies word om na die SA’s te gaan.

Gedurende September vind daar ook proewe plaas waarop ’n Suid-Vrystaat A-, B- en C-span gekies word om aan die interprovinsiale byeenkomste deel te neem.

Dogters verteenwoordig die skool, en dus moet hulle in Oranje se sportklere deelneem.

Tweekamphoof: Juf. Chandriné Jones

Pre-Primêr

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Primêr

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjeprimer.co.za
Telefoon: 051 447 6845
Faks: 051 447 0070
Ure: Maandae tot Donderdae: 07:00-15:00
Vrydae: 07:00-14:00

123

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Titel

Webwerf
E-Pos: kantoor@oranjepp.co.za
Telefoon: 051 448 4149
Faks: 051 447 0070
Kantoor-Ure:
Maandag-Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:

Reünie

E-pos: sarette1972@gmail.com
Telefoon: 079-870-0495