Algemeen

Wie is ons?
Die Primêre Meisieskool Oranje is uit die stryd en armoede van die Afrikanervolk ná die Anglo-Boereoorlog gebore. President MT Steyn, stigter van Oranje in 1907, het die volgende in gedagte gehad met die stigting van die skool: “Gee aan die vrou godsdiens, eerbied en geloof in die goeie, die edele en die heilige en sy staan so vas soos ‘n rots. Sy sal, as die geleentheid hom voordoen, ‘n heldin word.”

Die naam “Oranje”
Die skool is vernoem na die Huis van Oranje in Nederland, aangesien die jong koningin Wilhelmina ‘n ruim bydrae tot die stigting van die skool gemaak het. Behalwe geld, is silwer en porselein gestuur om die skool in te rig.

Skoolwapen
Pres. Steyn en sy vrou het hulle familiewapen aan die skool oorhandig. Dit is oorspronklik afkomstig uit Haarlem.

Ons leuse
Daar is drie eenjies op die wapen. ‘n Eend kan net vorentoe stap en nooit agteruit, simbolies dus vir ons leuse: Vooruit.

Skoolure
Gr. 1-2: 07:30 tot 13:00
Gr. 3: 07:30 tot 13:15 (Vrydae tot 13:00)
Gr. 4-7: 07:30-13:30

Spreekure
Die skoolhoof, mev. Adrie Albertyn, het ‘n oopdeur-beleid. Indien u enige navrae het, kan u haar kom spreek. Maak gerus ‘n afspraak by haar sekretaresse, mev. Suzanne de Villiers, by 051 447 6845 en kantoor@oranjeprimer.co.za.

Eendjienuus
Die Eendjienuus (nuusbrief) word elke Vrydag uitgegee. Uitslae van die afgelope week en inligting van die komende week word hierin deurgegee. Stuur uitslae na sportadmin@oranjeprimer.co.za.

Posbus
Indien u voorstelle of klagtes het oor enige aangeleentheid, kan u dit in die posbus in die voorportaal langs die kantoor gooi.

SMS-stelsel
Die skool probeer om ouers op hoogte te hou van gebeure en aktiwiteite deur middel van die SMS-stelsel. Dringende kennisgewings (bv. buitemuurs wat afgestel word, asook nuus van skooltoere) word hiermee gestuur.

Skool se bankbesonderhede
C & N Primêre Meisieskool Oranje
ABSA Bank
157 017 0933
Tjekrekening
Brandwag
632 005
Verwysing is belangrik

Le Rouxhuis bankbesonderhede
E. le Roux-bedryfsrekening
ABSA Bank
157 014 9128
Tjekrekening
Brandwag
632 005
Verwysing is belangrik

ORANJE SKAKELS

Pre-Primêr

Webtuiste: Skool
Telefoon: 051 448 4149
Besigheidsure - Voldag:
Maandag - Vrydag: 07:00-17:15
Besigheidsure - Halfdag:
Maandag - Vrydag: 07:00-12:30

Primêr

Webtuiste: Skool | Koshuis
Telefoon: 051 447 6845
Besigheidsure:
Maandag - Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Sekondêr

Webtuiste: Skool | Koshuis
Telefoon: 051 447 4681
Besigheidsure:
Maandag - Donderdag: 07:00-15:00
Vrydag: 07:00-14:00

Reünie

Webtuiste
Navrae: Sarette Botha
Telefoon: 079 870 0495